Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Asparmarka FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal gjerne et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen ser ut.

Våre satsningsområder er Lek, sosial kompetanse/Være sammen og språk. I tillegg deler vi FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring.

Asparmarka FUS barnehage er organisert som en fire avdelings barnehage med 17 antall ansatte.

Daglig leder: Anna Halleland
Tlf: 48176174
E-post: dl.asparmarka@bhg.no

Superklubben:           93478179

Røsslyng:                   93478178

Skogstjerne:              94140595

Hestehov:                  93478208

Blåklokke:                  93478186