Velkommen til Asparmarka FUS barnehage

"Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti".

Asparmarka FUS barnehage er en privat barnehage som er bygget og blir driftet av Trygge Barnehager AS. Vi er dermed en ”FUS barnehage” – som er navnet på de barnehagene som TB drifter selv. Vi er for tiden ca 170 FUS barnehager i landet.

Asparmarka åpnet dørene i november 2007. Det er en barnehage med fire avdelinger, fordelt på to småbarnsavdelinger og to avdelinger for 3-6 år.

Vår hovedmålsetting er at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring. De skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtilliten. De skal lære sosiale ferdigheter og utvikle sosial kompetanse.

"I dag har vi bare lekt" er vårt hovedsatsingsområde! Lek er så mye mer enn bare lek! Gjennom leken skal barna få både lære og kose seg! Vi skal legge til rette for allsidig og spennende lek! Vi deltar i FUS kjedens satsingsområde, Egenledelse i lek og læring.

Vi er en "Løvebarnehage"! det vil si at vi jobber etter prinsippene i "Være sammen".

Vi er glad i naturen, og går mye tur i de flotte nærområdene vår, hver dag er en gruppe på tur.

Vi legger vekt på sunt og godt kosthold og barna får tilbud om tre måltider hver dag. Hver gruppe har en dag med varmmat.