Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Asparmarka FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i Tysvær kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Asparmarka FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Tysvær kommune.

Søknadsfrist er 1. mars! Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://tysver.ist-asp.com/tysverpub/login.htm

Søknadsfrist for endring av barnehageplass gjeldende fra 15.08. er 15. februar.

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Asparmarka FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.